Duško Rajković je rođen 1958. godine, završio srednju elektrotehničku skolu. Tokom rada u FCP MATROZ u Sr. Mitrovici dobio je interne kvalifikacije za vk pogonskog elektromehaničara na održavanju brodova. Kao mladić svirao je gitaru, a nakon toga počeo je da svira bas prim u tamburaškom orkestru u Sr. Mitrovici pod upravom dirigenta Milenka Bobića i iz ovog orkestra su potekli vrhunski tamburaši. Uvidevši veliku potrebu za popravku postojećih instrumenata počinje da se bavi sitnim poppravkama... Ubrzo pravi svoj prim

Od 1986 do 2006 godine broj njegovih instrumenata je preko hiljadu prodatih širom sveta.

Od 1986 radnja mu je uredno prijavljena i registrovana tako da je izrada i popravka muzičkih instrumenata njegova osnovna delatnost