Szr “Dur” je prijavljena i radi od 1986 god. Bavi se popravkom i izradom žičanih, akustičnih instrumenata.

Najvećim delom su zastupljene tambure:

- prim (bisernica),
- A bas-prim(brac),
- E bas-prim,kontra(bugarija),
- tamburasko cello
- tamburaski bas zvani beges.

Popravke tambura podrazumevaju

- zamene grif-platni,
- kotiranje, zamena žica,
- konjica i kobilica,
- otvaranje tambura i saniranje pukotina,
- zamena gredica i konstrukcije uopšte,
- promena boje i lakiranje,
- promena i provera menzure,
- zamena masinica (mehanika)

U izradi novih tambura zastupljen je javor rebras, beli javor, orah, rezonantna smreka i ebanovina.
Drvo za izradu je dobrog kvaliteta. Radnja se takodje bavi i izradom žica za tambure, gitare (akustične, električne, klasične), mandoline, kontrabasa i prodajom materijala za instrumente.